Radca Prawny Jacek Jaranowski jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył aplikację sędziowską zakończoną pozytywnie egzaminem sędziowskim. Następnie prawnik zdał egzamin radcowski i od 1999 roku wykonuje zawód zaufania publicznego, świadcząc usługi w różnych instytucjach i podmiotach publicznych w Elblągu.

W latach 1993-1999 pracował w największym polskim banku, ostatnio na stanowisku Dyrektora Oddziału ds. Sprzedaży.

Od 2005 roku Radca Prawny Jacek Jaranowski prowadzi kancelarię Per Procura w Elblągu . Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji i innymi podmiotami, a także sporządza projekty pism i umów, weryfikuje i analizuje dokumentację oraz wydaje opinie prawne.

Każdemu służy radą i pomocą.

Reklamy